PLAY IT DON'T FAKE IT


The Guitar Society wel-comes all of you….

 

praveen ***** 98678 10042348
jyoti shah ***** 99202 141774
jyoti shah ***** 99202 10042350
jyoti shah ***** 99202 10042351
jyoti shah ***** 99202 141775
jyoti shah ***** 99202 10042352
pragati ***** 90044 10042360
pragati ***** 90044 10042361
Saurin ***** 93235 141794
Saurin ***** 93235 1041912
naresh ***** 99216 1041915
naresh ***** 99216 141795
deepak lal ***** 98338 1041958
abbas ***** 98331 10042420
abbas ***** 98331 10042421
Farhat ***** 98205 141841
rishikesh ***** 77383 10042440
mithil kadham ***** 96647 141854
mithil kadham ***** 96647 141855
Vrushali ***** 99670 10042455
Sukesh kothari ***** 98190 10042456
aisha ***** 98924 141877
aisha ***** 98924 10042464
dinesh jagyasi ***** 93249 141904
Roger Dsilva ***** 95948 10042500
prema joshi ***** 98208 1042036
Jitendra Gupte ***** 98208 10042504
Rajendra Bora ***** 98670 1042043
Urmin shah ***** 91670 10042525
Rashmi Sharma ***** 98204 1042065
Nishita Seth ***** 93249 10042534
Dharmesh Jain ***** 98700 141943
Dharmesh Jain ***** 98700 10042537
shalini hegde ***** 98330 1042070
Viswas ***** 96194 1042116
Biju Goppalan ***** 88988 10042541
Pooja ***** 98192 10042543
BIJAL KALBAG ***** 98702 141950
BIJAL KALBAG ***** 98702 1042075
Advait Lele ***** 89836 1042082
kamal ***** 93223 141963
Diana ***** 98192 141995
Diana ***** 98192 10042579
Vibhav ***** 98200 10042554
r c bora ***** 98670 1042170
anusha ***** 88790 142058
Divya ***** 99305 142075
Elvina Pereira ***** 96646 1042242
vishesh agarwa ***** 88985 10042704
vishesh agarwa ***** 88985 10042705
Renu Kalani ***** 97693 142215
Renu Kalani ***** 97693 10042805
Nidhi ***** 99877 142830
RITU GOYAL ***** 98213 1042433
RITU GOYAL ***** 98213 1042434
RITU GOYAL ***** 98213 1042435
Archana Sawant ***** 96649 10043009
nimisha ***** 99205 1042573
Dr Jhoomer ***** 98200 10043062
Ashish ***** 99309 142470
Ashish Saraf ***** 99309 10043068
sunita sharma ***** 98193 142473
sunita sharma ***** 98193 10043069
Niraj Patil ***** 88980 142480
Rinkal Vira ***** 97693 1042625
umar ***** 99205 1042630
ashwini kubal ***** 80977 10043175
ashwini kubal ***** 80977 1043115
Prasanna ***** 99303 1042911
manoj ***** 77384 1043385
Prashant ***** 98208 143389
ankit ***** 97690 143422
Satyam ***** 96198 143674
Satyam ***** 96198 143675
Utkarsh ***** 90043 144721


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: