PLAY IT DON'T FAKE IT

Archive for the ‘Satara’ Category

2012 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 29,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 7 Film Festivals

Click here to see the complete report.

Advertisements

Final list of New Students in ANDHERI and THANE


praveen ***** 98678 10042348
jyoti shah ***** 99202 141774
jyoti shah ***** 99202 10042350
jyoti shah ***** 99202 10042351
jyoti shah ***** 99202 141775
jyoti shah ***** 99202 10042352
pragati ***** 90044 10042360
pragati ***** 90044 10042361
Saurin ***** 93235 141794
Saurin ***** 93235 1041912
naresh ***** 99216 1041915
naresh ***** 99216 141795
praneeta ***** 82910 10042413
praneeta ***** 82910 141821
praneeta ***** 82910 1041951
deepak lal ***** 98338 1041958
abbas ***** 98331 10042420
abbas ***** 98331 10042421
Farhat ***** 98205 141841
rishikesh ***** 77383 10042440
mithil kadham ***** 96647 141854
mithil kadham ***** 96647 141855
Vrushali ***** 99670 10042455
Sukesh kothari ***** 98190 10042456
aisha ***** 98924 141877
aisha ***** 98924 10042464
dinesh jagyasi ***** 93249 141904
Roger Dsilva ***** 95948 10042500
prema joshi ***** 98208 1042036
Jitendra Gupte ***** 98208 10042504
Rajendra Bora ***** 98670 1042043
Urmin shah ***** 91670 10042525
Rashmi Sharma ***** 98204 1042065
Nishita Seth ***** 93249 10042534
Dharmesh Jain ***** 98700 141943
Dharmesh Jain ***** 98700 10042537
shalini hegde ***** 98330 1042070
Viswas ***** 96194 1042116
Biju Goppalan ***** 88988 10042541
Pooja ***** 98192 10042543
BIJAL KALBAG ***** 98702 141950
BIJAL KALBAG ***** 98702 1042075
Advait Lele ***** 89836 1042082
kamal ***** 93223 141963
Diana ***** 98192 141995
Diana ***** 98192 10042579
Vibhav ***** 98200 10042554
r c bora ***** 98670 1042170
anusha ***** 88790 142058
Divya ***** 99305 142075
Elvina Pereira ***** 96646 1042242
vishesh agarwa ***** 88985 10042704
vishesh agarwa ***** 88985 10042705
Renu Kalani ***** 97693 142215
Renu Kalani ***** 97693 10042805
Nidhi ***** 99877 142830
RITU GOYAL ***** 98213 1042433
RITU GOYAL ***** 98213 1042434
RITU GOYAL ***** 98213 1042435
Archana Sawant ***** 96649 10043009
nimisha ***** 99205 1042573
Dr Jhoomer ***** 98200 10043062
Ashish ***** 99309 142470
Ashish Saraf ***** 99309 10043068
sunita sharma ***** 98193 142473
sunita sharma ***** 98193 10043069
Niraj Patil ***** 88980 142480
Rinkal Vira ***** 97693 1042625
umar ***** 99205 1042630
ashwini kubal ***** 80977 10043175
ashwini kubal ***** 80977 1043115
Prasanna ***** 99303 1042911
manoj ***** 77384 1043385
Prashant ***** 98208 143389
ankit ***** 97690 143422
Satyam ***** 96198 143674
Satyam ***** 96198 143675
Utkarsh ***** 90043 144721
Arti Batavia ***** 98209 10046062
Arti Batavia ***** 98209 10046069
neha ***** 74282 1046457
Riketa ***** 99201 10047561
Utpal ***** 99209 1047282
Ravi Agiwal ***** 98709 146930
Sonal Jain ***** 93235 10047771
Kunal Shah ***** 90294 1047669
Kushal Jain ***** 93203 1047774
Jesal ***** 96196 147463
R K Mishra ***** 98696 10048415
huma naaz ***** 97690 10048711
Anuj Karwa ***** 97696 1048688
krishna ***** 73033 10049190
Vijay Grover ***** 97020 1048912
Megha Kalra ***** 77380 1048963
VIKASH ***** 81088 148708
Princel Dsouza ***** 91677 148764
Nimisha ***** 80559 10049612
K B Jumani ***** 99400 10049757
himabindu ***** 90298 10049792
pv ***** 97690 149431
uma ***** 99693 149441
Deepak ***** 99233 149612
abhishek somshetti ***** 93737 1050061
Tanmay ***** 96992 10050425
adesh ***** 99238 10050472
Sohil ***** 80979 1050584
Abhishek Jain ***** 98200 1050692
vivekhedkar ***** 92202 1050707
sneha ***** 97696 10051093
Sandeep ***** 98333 10051247
Sandeep ***** 98333 150621
Devinder ***** 89760 150738
Rajashree ***** 97694 1051297
rahul ***** 88066 10051670
Ashish ***** 90040 10051712
PRIYESH ***** 98206 1051540
DIPIKA ***** 99873 1051597
Sonal ***** 95948 151496
Akash Nigam ***** 87679 1051808
saeed shaikh ***** 99699 10052243
Kamal Ganatra ***** 98671 10052287
PARAG ***** 98214 151854
Keshia ***** 98335 151967
Vipul ***** 99870 152089
luckymoney ***** 97680 1052417
sonali ***** 97732 152221
Charmi ***** 98927 152454
Navalkishor Laddha ***** 80804 1052872
Palak ***** 98360 1053162
maulik ***** 98205 10053488
Tejas ***** 98200 10053564
Suresh Patra ***** 99695 10053643
Sapna M ***** 92223 1053492
Zenia Mistry ***** 90290 1053571
sakshi ***** 98209 10053963
Hiren ***** 98202 10053998
Jignesh ***** 93234 1053725
Seema B ***** 98203 1053789
hemant ***** 98333 153647
Aditi Goyal ***** 95949 10054295
Ajay Bagul ***** 90291 153741
Janani Kannan ***** 98202 10054397
Viral Shah ***** 97682 1054125
Sanjay ***** 98201 10054484
Pranaba Nayak ***** 98210 10054756
nimita damani ***** 98197 10054955
janam ***** 98696 1055710
sandeep ***** 98926 154382
rekha ***** 80807 1054691
Anand ***** 90764 10054981
Kartik ***** 97682 10055178
pooja ***** 98926 154634
Hinal Vira ***** 99873 155100
neha ***** 99692 10055647
Nikhil ***** 96197 1055888
Dattaram Shinde ***** 98337 10056308
Farid ***** 98193 1056764
Farid ***** 98193 156376
Prashant ***** 98208 10056971
Prashant ***** 98208 1056865
Prashant ***** 98208 1056866

New Students Final List


Phone Coupon
praveen ***** 98678 10042348
jyoti shah ***** 99202 141774
jyoti shah ***** 99202 10042350
jyoti shah ***** 99202 10042351
jyoti shah ***** 99202 141775
jyoti shah ***** 99202 10042352
pragati ***** 90044 10042360
pragati ***** 90044 10042361
Saurin ***** 93235 141794
Saurin ***** 93235 1041912
naresh ***** 99216 1041915
naresh ***** 99216 141795
praneeta ***** 82910 10042413
praneeta ***** 82910 141821
praneeta ***** 82910 1041951
deepak lal ***** 98338 1041958
abbas ***** 98331 10042420
abbas ***** 98331 10042421
Farhat ***** 98205 141841
rishikesh ***** 77383 10042440
mithil kadham ***** 96647 141854
mithil kadham ***** 96647 141855
Vrushali ***** 99670 10042455
Sukesh kothari ***** 98190 10042456
aisha ***** 98924 141877
aisha ***** 98924 10042464
dinesh jagyasi ***** 93249 141904
Roger Dsilva ***** 95948 10042500
prema joshi ***** 98208 1042036
Jitendra Gupte ***** 98208 10042504
Rajendra Bora ***** 98670 1042043
Urmin shah ***** 91670 10042525
Rashmi Sharma ***** 98204 1042065
Nishita Seth ***** 93249 10042534
Dharmesh Jain ***** 98700 141943
Dharmesh Jain ***** 98700 10042537
shalini hegde ***** 98330 1042070
Viswas ***** 96194 1042116
Biju Goppalan ***** 88988 10042541
Pooja ***** 98192 10042543
BIJAL KALBAG ***** 98702 141950
BIJAL KALBAG ***** 98702 1042075
Advait Lele ***** 89836 1042082
kamal ***** 93223 141963
Diana ***** 98192 141995
Diana ***** 98192 10042579
Vibhav ***** 98200 10042554
r c bora ***** 98670 1042170
anusha ***** 88790 142058
Divya ***** 99305 142075
Elvina Pereira ***** 96646 1042242
vishesh agarwa ***** 88985 10042704
vishesh agarwa ***** 88985 10042705
Renu Kalani ***** 97693 142215
Renu Kalani ***** 97693 10042805
Nidhi ***** 99877 142830
RITU GOYAL ***** 98213 1042433
RITU GOYAL ***** 98213 1042434
RITU GOYAL ***** 98213 1042435
Archana Sawant ***** 96649 10043009
nimisha ***** 99205 1042573
Dr Jhoomer ***** 98200 10043062
Ashish ***** 99309 142470
Ashish Saraf ***** 99309 10043068
sunita sharma ***** 98193 142473
sunita sharma ***** 98193 10043069
Niraj Patil ***** 88980 142480
Rinkal Vira ***** 97693 1042625
umar ***** 99205 1042630
ashwini kubal ***** 80977 10043175
ashwini kubal ***** 80977 1043115
Prasanna ***** 99303 1042911
manoj ***** 77384 1043385
Prashant ***** 98208 143389
ankit ***** 97690 143422
Satyam ***** 96198 143674
Satyam ***** 96198 143675
Utkarsh ***** 90043 144721
Arti Batavia ***** 98209 10046062
Arti Batavia ***** 98209 10046069
neha ***** 74282 1046457
Riketa ***** 99201 10047561
Utpal ***** 99209 1047282
Ravi Agiwal ***** 98709 146930
Sonal Jain ***** 93235 10047771
Kunal Shah ***** 90294 1047669
Kushal Jain ***** 93203 1047774
Jesal ***** 96196 147463
R K Mishra ***** 98696 10048415
huma naaz ***** 97690 10048711
Anuj Karwa ***** 97696 1048688
krishna ***** 73033 10049190
Vijay Grover ***** 97020 1048912
Megha Kalra ***** 77380 1048963
VIKASH ***** 81088 148708
Princel Dsouza ***** 91677 148764
Nimisha ***** 80559 10049612
K B Jumani ***** 99400 10049757
himabindu ***** 90298 10049792
pv ***** 97690 149431
uma ***** 99693 149441
Deepak ***** 99233 149612
abhishek somshetti ***** 93737 1050061
Tanmay ***** 96992 10050425
adesh ***** 99238 10050472
Sohil ***** 80979 1050584
Abhishek Jain ***** 98200 1050692
vivekhedkar ***** 92202 1050707
sneha ***** 97696 10051093
Sandeep ***** 98333 10051247
Sandeep ***** 98333 150621
Devinder ***** 89760 150738
Rajashree ***** 97694 1051297
rahul ***** 88066 10051670
Ashish ***** 90040 10051712
PRIYESH ***** 98206 1051540
DIPIKA ***** 99873 1051597
Sonal ***** 95948 151496
Akash Nigam ***** 87679 1051808
saeed shaikh ***** 99699 10052243
Kamal Ganatra ***** 98671 10052287
PARAG ***** 98214 151854
Keshia ***** 98335 151967
Vipul ***** 99870 152089
luckymoney ***** 97680 1052417
sonali ***** 97732 152221
Charmi ***** 98927 152454
Navalkishor Laddha ***** 80804 1052872
Palak ***** 98360 1053162
maulik ***** 98205 10053488
Tejas ***** 98200 10053564
Suresh Patra ***** 99695 10053643
Sapna M ***** 92223 1053492
Zenia Mistry ***** 90290 1053571
sakshi ***** 98209 10053963
Hiren ***** 98202 10053998
Jignesh ***** 93234 1053725
Seema B ***** 98203 1053789
hemant ***** 98333 153647
Aditi Goyal ***** 95949 10054295
Ajay Bagul ***** 90291 153741
Janani Kannan ***** 98202 10054397
Viral Shah ***** 97682 1054125
Sanjay ***** 98201 10054484
Pranaba Nayak ***** 98210 10054756
nimita damani ***** 98197 10054955
janam ***** 98696 1055710
sandeep ***** 98926 154382
rekha ***** 80807 1054691
Anand ***** 90764 10054981
Kartik ***** 97682 10055178
pooja ***** 98926 154634
Hinal Vira ***** 99873 155100
neha ***** 99692 10055647
Nikhil ***** 96197 1055888
Dattaram Shinde ***** 98337 10056308

Dashya

Rohit

Virendra

Meenaxi

Arjun Balasubramanium

Tiana

Prashant

Lalitha

Jigar

Dheer

Joshua

Kishore Kumar

Samarjeet

Sparsh Kamble

Dakshata

Pranath

Thanks all of u .Have a wunder full time, like many of our X students,at the GUITAR SOCIETY.

New Students at the Guitar society 2012Feb


The Guitar Society welcomes its  new students for

their first ever musical journey.feb16, 2012

Phone Coupon
praveen ***** 98678 10042348
jyoti shah ***** 99202 141774
jyoti shah ***** 99202 10042350
jyoti shah ***** 99202 10042351
jyoti shah ***** 99202 141775
jyoti shah ***** 99202 10042352
pragati ***** 90044 10042360
pragati ***** 90044 10042361
Saurin ***** 93235 141794
Saurin ***** 93235 1041912
naresh ***** 99216 1041915
naresh ***** 99216 141795
praneeta ***** 82910 10042413
praneeta ***** 82910 141821
praneeta ***** 82910 1041951
deepak lal ***** 98338 1041958
abbas ***** 98331 10042420
abbas ***** 98331 10042421
Farhat ***** 98205 141841
rishikesh ***** 77383 10042440
mithil kadham ***** 96647 141854
mithil kadham ***** 96647 141855
Vrushali ***** 99670 10042455
Sukesh kothari ***** 98190 10042456
aisha ***** 98924 141877
aisha ***** 98924 10042464
dinesh jagyasi ***** 93249 141904
Roger Dsilva ***** 95948 10042500
prema joshi ***** 98208 1042036
Jitendra Gupte ***** 98208 10042504
Rajendra Bora ***** 98670 1042043
Urmin shah ***** 91670 10042525
Rashmi Sharma ***** 98204 1042065
Nishita Seth ***** 93249 10042534
Dharmesh Jain ***** 98700 141943
Dharmesh Jain ***** 98700 10042537
shalini hegde ***** 98330 1042070
Viswas ***** 96194 1042116
Biju Goppalan ***** 88988 10042541
Pooja ***** 98192 10042543
BIJAL KALBAG ***** 98702 141950
BIJAL KALBAG ***** 98702 1042075
Advait Lele ***** 89836 1042082
kamal ***** 93223 141963
Diana ***** 98192 141995
Diana ***** 98192 10042579
Vibhav ***** 98200 10042554
r c bora ***** 98670 1042170
anusha ***** 88790 142058
Divya ***** 99305 142075
Elvina Pereira ***** 96646 1042242
vishesh agarwa ***** 88985 10042704
vishesh agarwa ***** 88985 10042705
Renu Kalani ***** 97693 142215
Renu Kalani ***** 97693 10042805
Nidhi ***** 99877 142830
RITU GOYAL ***** 98213 1042433
RITU GOYAL ***** 98213 1042434
RITU GOYAL ***** 98213 1042435
Archana Sawant ***** 96649 10043009
nimisha ***** 99205 1042573
Dr Jhoomer ***** 98200 10043062
Ashish ***** 99309 142470
Ashish Saraf ***** 99309 10043068
sunita sharma ***** 98193 142473
sunita sharma ***** 98193 10043069
Niraj Patil ***** 88980 142480
Rinkal Vira ***** 97693 1042625
umar ***** 99205 1042630
ashwini kubal ***** 80977 10043175
ashwini kubal ***** 80977 1043115
Prasanna ***** 99303 1042911
manoj ***** 77384 1043385
Prashant ***** 98208 143389
ankit ***** 97690 143422
Satyam ***** 96198 143674
Satyam ***** 96198 143675
Utkarsh ***** 90043 144721
Arti Batavia ***** 98209 10046062
Arti Batavia ***** 98209 10046069
neha ***** 74282 1046457
Riketa ***** 99201 10047561
Utpal ***** 99209 1047282
Ravi Agiwal ***** 98709 146930
Sonal Jain ***** 93235 10047771
Kunal Shah ***** 90294 1047669
Kushal Jain ***** 93203 1047774
Jesal ***** 96196 147463
R K Mishra ***** 98696 10048415
huma naaz ***** 97690 10048711
Anuj Karwa ***** 97696 1048688
krishna ***** 73033 10049190
Vijay Grover ***** 97020 1048912
Megha Kalra ***** 77380 1048963
VIKASH ***** 81088 148708
Princel Dsouza ***** 91677 148764
Nimisha ***** 80559 10049612
K B Jumani ***** 99400 10049757
himabindu ***** 90298 10049792
pv ***** 97690 149431
uma ***** 99693 149441
Deepak ***** 99233 149612
abhishek somshetti ***** 93737 1050061
Tanmay ***** 96992 10050425
adesh ***** 99238 10050472
Sohil ***** 80979 1050584
Abhishek Jain ***** 98200 1050692
vivekhedkar ***** 92202 1050707
sneha ***** 97696 10051093
Sandeep ***** 98333 10051247
Sandeep ***** 98333 150621
Devinder ***** 89760 150738
Rajashree ***** 97694 1051297
rahul ***** 88066 10051670
Ashish ***** 90040 10051712
PRIYESH ***** 98206 1051540
DIPIKA ***** 99873 1051597
Sonal ***** 95948 151496
Akash Nigam ***** 87679 1051808
saeed shaikh ***** 99699 10052243
Kamal Ganatra ***** 98671 10052287
PARAG ***** 98214 151854
Keshia ***** 98335 151967
Vipul ***** 99870 152089
luckymoney ***** 97680 1052417
sonali ***** 97732 152221
Charmi ***** 98927 152454
Navalkishor Laddha ***** 80804 1052872
Palak ***** 98360 1053162
maulik ***** 98205 10053488
Tejas ***** 98200 10053564
Suresh Patra ***** 99695 10053643
Sapna M ***** 92223 1053492
Zenia Mistry ***** 90290 1053571
sakshi ***** 98209 10053963
Hiren ***** 98202 10053998
Jignesh ***** 93234 1053725
Seema B ***** 98203 1053789
hemant ***** 98333 153647
Aditi Goyal ***** 95949 10054295
Ajay Bagul ***** 90291 153741
Janani Kannan ***** 98202 10054397
Viral Shah ***** 97682 1054125
Sanjay ***** 98201 10054484
Pranaba Nayak ***** 98210 10054756
nimita damani ***** 98197 10054955
janam ***** 98696 1055710
sandeep ***** 98926 154382
rekha ***** 80807 1054691
Anand ***** 90764 10054981
Kartik ***** 97682 10055178
pooja ***** 98926 154634
Hinal Vira ***** 99873 155100
neha ***** 99692 10055647
Nikhil ***** 96197 1055888
Dattaram Shinde ***** 98337 10056308

Play It Dont Fake It

The guitar society 2011 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

London Olympic Stadium holds 80,000 people. This blog was viewed about 320,000 times in 2011. If it were competing at London Olympic Stadium, it would take about 4 sold-out events for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

MUSIC TODAY-INDIA


THE GUITAR SOCIETY 5th  Jan 2012.

SIR CHARLES  Volunteers to play music for Alpha kids

Sushmita

Earlier this morning,Dr.Charles  volunteered  to play for tiny tots at the CAMLIN alpha kids.’The experience was very satisfying’ said Sir….I have for the very  first time played for an audience so young.This was an event organised by Camlin Alpha Kids……The teachers there were at their vocal best as were the childrens.This concluded with nursery rhymes.The children wanted more and Sir readily Obliged.

Carnatic Jazz & World Fusion Concert This Week in Bangalore

Courtesy
Amanda Sodhi
|
Padma Vibhushan Dr. M Balamuralikrishna and U.K.-based Indian classical violinist Jyotsna Srikanth will perform in Bangalore on 7 January at Fusion Dreams, a Carnatic jazz and world fusion concert. The concert has been organised by Sparsh Foundation, and will showcase the musical harmony of Indo-European maestros.

Kavita Seth to Perform in Pakistan

Amanda Sodhi
|
Following singers including Hard Kaur, Sonu Nigam, and Sunidhi Chauhan, India-based Sufi singer Kavita Seth has been invited to perform in Pakistan.

Idea Jalsa to Feature International Artists on New Year’s Special

Amanda Sodhi
Idea Jalsa, known for encouraging Indian classical music talent, will showcase international artists on their New Year’s special. Idea Jalsa will highlight the talent of Takahiro from Japan, Saskia Rao Dehas from the Netherlands and Stephanie Bosch from Germany who play the santoor, viola and flute. The three of these artists are disciples of Pandit Hari Prasad Chaurasia and Pandit Shivkumar Sharma, who are well-respected within the
Indian classical music world.

Zindagi LIVE Season 5 to Kick-Off with Kailash Kher

Amanda Sodhi
|
Sufi singer, lyricist and composer Kailash Kher will be part of the first episode of Season 5 of IBN7’s unique talk show Zindagi LIVE. Kher will discuss his past struggles, which nearly led him to suicide at one point, and how he overcame obstacles to become the critically acclaimed artist he is today.

David Guetta to Headline Invasion Festival

courtesy -Shawn Fernandes
|OLDER NEWS
Last year’s inaugural Invasion Festival had a decidedly electro-rock theme running through it, right from headliners The Prodigy to the rest of the lineup that included Pentagram, Pendulum, the Midival Punditz and Jalebee Cartel. This year, however, the festival’s organisers have announced that the world’s biggest DJ and remixer/producer to the stars David Guetta will headline the 2012 Invasion Festival.

Storm Festival Back On Track

The inaugural edition of the Storm Festival, India’s first ever camp-out music festival, was set to take place in November. Heavy rains in the days leading up to the outdoor festival forced the promoters to reschedule the event. This week, however, the promoters have announced that the Storm Festival is back up and running and will take place in the original Coorg hills location on the 20th and 21st of January.
source gibsonguitars/news The opinions, views, and ideas expressed , do not necessarily reflect or represent the views of the Guitar Society. Send all thoughts, comments, disagreements, and rants to guitarsoc@gmail.com or comment Below

Guitar Society 2011 in review….


Thanks all n a special thanks to

Suvir Lashkare

Praveen

Amanda Sodhi

Sosha

and Vasare////for blogging with the guitar society

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

London Olympic Stadium holds 80,000 people. This blog was viewed about 320,000 times in 2011. If it were competing at London Olympic Stadium, it would take about 4 sold-out events for that many people to see it.

Click here to see the complete report.